Ouders

5Welkom op de website van Clé de Voûte.
Clé de Voute is een Franse stichting zonder winstoogmerk die Nederlandse jongeren (16+) in Frankrijk helpt om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat doen we door ze voor een bepaalde tijd bij een Frans gezin (meestal met een agrarisch bedrijf) te plaatsen en ze daarbij te begeleiden.
Het betreft jongeren die op meerdere vlakken (bijna altijd ook in relatie tot ouders) vast lopen en vaak al andere hulpverlening hebben gehad die niet of nauwelijks heeft gewerkt.

Samenwerking.
Jongeren worden bij ons geplaatst door Nederlandse zorgaanbieders. De plaatsing in Frankrijk valt daarmee in feite onder de Nederlandse zorg waarbij het verblijf in Frankrijk wordt uitbesteed. De Nederlandse zorgaanbieder verzorgt het voortraject, de screening, de eventuele begeleiding van ouders en andere betrokkenen in Nederland en het natraject.

De praktijk.
Jongeren en hun ouders (en/of andere betrokkenen) gaan in gesprek met een Jeugdzorgaanbieder. Als gekozen wordt voor een traject bij en met Clé de Voûte wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe daar met wie het beste aan gewerkt kan gaan worden. Er worden concrete en haalbare doelen opgesteld die tijdens en na Frankrijk leidend zijn. Ook worden alle papieren in orde gemaakt om het verblijf in Frankrijk mogelijk te maken.

Jongeren worden gebracht door de zorgaanbieder. In sommige gevallen hebben ook ouders hierin een rol. Dan volgt de eerste fase; de jongere moet wennen aan het verblijf in Frankrijk. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot. De oude patronen werken niet in het gastgezin, de nieuwe taal, de andere gebruiken, heimwee speelt op, de confrontatie met wat er was en gaat komen. De jongere gaat aan de slag met de hulpverlener van Clé de Voûte.
Ook voor de achterblijvers is het wennen. Hulpverlening door de zorgaanbieder wordt gestart.
Na de eerste weken (soms maanden) stabiliseert het verblijf en komt de jongere aan zichzelf en zijn problemen toe. Volgens afgesproken plan wordt er intensief (op afstand) samengewerkt tussen jongere, ouders en/of andere betrokkenen en hulpverleners. Langzaam wordt het contact weer opgebouwd en wordt ander gedrag zichtbaar. Nieuwe betrekkingen worden versterkt en bekrachtigd. Daarnaast wordt intensief voorbereid op de terugkomst in Nederland.

Contact
Tijdens het verblijf in Frankrijk mag de jongere aanvankelijk alleen schrijven met thuis. Relaties en bijbehorende communicatie worden als het ware opnieuw vormgegeven. Gaandeweg het traject wordt het contact geïntensiveerd, en wordt belcontact opgebouwd. Soms worden videoboodschappen ingezet, of communicatie via skype. Alles geschiedt altijd in overleg en op maat.

imagesVeiligheid
Alle jongeren worden door Clé de Voûte twee maal per week bezocht. Daarnaast zijn wij zowel voor de jongere zelf als het gezin 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten. Clé de Voûte voldoet aan alle Franse wet en regelgeving en werkt samen de Conseil Général, l’ inspection de travail en de gendarmerie.
We werken alleen samen met geaccrediteerde Nederlandse zorgaanbieders die onder inspectie Jeugdzorg vallen. Lees hier meer over het wettelijk kader.

Het gebied
Alle gezinnen waarmee wij samen werken en wonen in de ‘Morvan‘ (Bourgondië) . morvanHet is een heuvelachtig, bosrijk beschermd gebied met kleine dorpjes zonder industrie. Ons kantoor bevindt zich in Anost, midden in de Morvan. Hier meer informatie over het gebied.

Meer weten?
Neemt u contact op met de jeugdzorgaanbieder in uw regio.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.