Methodieken

Ons vertrekpunt in de begeleiding van onze jongeren is ervarend leren.

Bij ervarend leren draait het om doen, beleven en ontdekken; om intensieve ervaringen waarvan geleerd wordt. Dit blijkt een effectief vertrekpunt te zijn voor jongeren die in hun eigen omgeving ernstig vastgelopen zijn en bij wie praten met steeds weer nieuwe hulpverleners onvoldoende heeft opgeleverd en een gepasseerd station is. Op het Franse platteland komen onze jongeren terecht in een totaal andere omgeving, ver buiten hun comfort zone. Ze worden overspoeld met nieuwe ervaringen. Vanaf het moment dat zij hierdoor aan het denken gezet worden lukt het hun om met ander gedrag te experimenteren en andere keuzes te overwegen.

Clé de Voûte hanteert in de begeleiding drie belangrijke methodieken:

Oplossingsgericht werken
We begeleiden jongeren bij het ‘doen wat werkt’. Als iets niet werkt dan moedigen we hen aan om ‘out of the box’ te denken, iets volledig anders te doen. We gaan ervan uit dat de zij zelf de oplossingen voor hun problemen in zich hebben. Als begeleiders stimuleren we de jongeren in hun creativiteit en flexibiliteit om die oplossingen te vinden.

Krachtgericht werken
Krachtgericht werken focust op de sterktes van de jongeren, niet op hun beperkingen. Vertrekkend vanuit dit positieve mensbeeld, vanuit wat er al goed gaat in hun leven, zoeken we aansluiting bij hun kracht en positieve energie zodat ze die kunnen benutten om in beweging te komen. De jongeren gaan ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun situatie en de dingen die voor hen belangrijk zijn.

Systemisch werk/ gezinswerk
Vanuit het gezin van herkomst neemt ieder mens op weg naar volwassenheid overtuigingen mee die hem dienen in het leven, en datgene wat ons beperkt om in vrijheid te leven laten we los. Dit is makkelijk gezegd maar niet altijd even makkelijk gedaan. Veel van onze jongeren komen uit een gezin waarin meerdere problemen spelen. Het netwerk is vaak overbelast geraakt door een samenloop van problemen. Wij vinden het daarom noodzakelijk dat de ouder(s) en/of verzorger(s) in Nederland tegelijkertijd worden begeleid door de zorgaanbieders die de jongeren bij ons plaatsen. Zo wordt er zowel in Frankrijk als thuis intensief aan één gezamenlijk doel gewerkt: de terugkeer van een gezonde, sterke jongere vol plannen om iets van het leven te maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.