Onze missie

Van blowende bleekscheet naar blozende bikkel

Wij begeleiden jongeren die dreigen te ontsporen doordat hun gedrag herhaaldelijk conflicteert met de maatschappelijke waarden en normen. Onze inzet is dat jongeren op eigen kracht ontdekken wie ze zijn en wat ze nodig hebben om een verantwoordelijke volwassene te worden.

Onze visie
We doen wat werkt. Ver weg van familie, drugs, goeie én foute vrienden en zonder internet, telefoon en hun eigen taal komen onze jongeren op het Franse platteland in een nieuwe werkelijkheid. Vanaf dag één draaien ze mee in het familieleven en werkritme van hun Franse gastgezin. Teruggeworpen op zichzelf krijgen onze jongeren de kans om de knop om te zetten en te ontdekken wie ze willen zijn, wat ze willen worden en welke mensen belangrijk voor hen zijn. In de begeleiding ligt de focus op ervarend leren, oplossingsgerichte en krachtgerichte ondersteuning en systemisch werk/ gezinswerk. Zo ervaren onze jongeren dat ze zichzelf werkelijk opnieuw kunnen uitvinden.

Clé de Voûte is een term afkomstig uit de architectuur. Het is een uniek element dat ervoor zorgt dat de samenhang tussen de eromheen liggende stenen in stand blijft. De steen is het dragende, verbindende element van een gewelf of een poort. Vaak is de verbinding tussen de jongere en het gezin (zijn “systeem”) afgebrokkeld of verdwenen. Doel van de hulpverlening is om deze weer te herstellen, of met andere woorden, de verbindende kracht, de Clé de Voûte van het gezin maar vooral ook van de jongere zelf terug te vinden, zodat hij of zij weer op eigen benen kan staan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.