PEL-traject lang

Doelgroep: jongeren van 16 tot 23 jaar
Duur: minimaal 5 maanden, maximaal 12 maanden

Doelgroep
Bedoeld voor jongeren die in hun eigen omgeving ernstig zijn vastgelopen. Er zijn problemen thuis en met school en in hun vrije tijd zijn er dingen gebeurd die de jongeren nog extra in de moeilijkheden hebben gebracht. Het is niet uitzonderlijk dat een jongere, voordat hij of zij naar Frankrijk komt, in aanraking is geweest met politie en justitie, dat er sprake is van een OTS of reclasseringsmaatregel of dat de jongere ervaring heeft met verslavingszorg of de gesloten setting van een jeugdgevangenis. Ieder van onze jongeren heeft een aangrijpend persoonlijk verhaal dat zijn of haar ontwikkeling heeft getekend of in de weg heeft gestaan. Met dit verhaal komen jongeren naar Frankrijk, waar ze zich helemaal op eigen kracht en met achterlating van iedereen en alles in een ongekend avontuur storten.

Motivatie
Een PEL-traject in Frankrijk begint met een voortraject in Nederland. De plaatsende zorgaanbieder voert gesprekken met de jongere en zijn ouders of verzorgers over eventuele deelname aan een PEL-traject. Hierin is motivatie misschien wel het belangrijkste onderwerp. Verder krijgen jongere en ouders allerlei praktische informatie. Als de jongere het besluit neemt om naar Frankrijk te gaan wordt alles in gang gezet om een veilig vertrek en verblijf te regelen. De jongere moet in deze fase een motivatiebrief schrijven met daarin de doelen die hij in Frankrijk wil bereiken. De motivatiebrief is heel belangrijk; gedurende het verblijf in Frankrijk grijpen we hierop regelmatig terug. Natuurlijk kan het zijn dat er tijdens het traject een verschuiving in de doelen plaatsvindt. Dat is dan een belangrijk onderwerp voor het gesprek tussen jongere en begeleider. Na ontvangst van de motivatiebrief schrijft de begeleiding van Clé de Voûte soms een brief terug omdat er behoefte is aan een verdere toelichting van motivatie en/of doelen.

In het voortraject wordt ook onderzocht of de jongere aan de voorwaarden voldoet die Clé de Voûte stelt. Een jongere kan niet aan het PEL-traject deelnemen als zijn IQ lager is dan 85, als er lastige fysieke beperkingen zijn of als er sprake is van een acute depressie, psychose of van suïcidaal gedrag. Ten slotte: voor het lange PEL-traject moet een jongere minimaal 16 jaar oud zijn.

Nog een laatste punt wat betreft de motivatie: Jongeren nemen op vrijwillige basis deel aan een PEL-traject. Uit ervaring weten we inmiddels dat de meeste jongeren van anderen een duwtje in de rug nodig hebben om de knoop door te hakken en naar Frankrijk te gaan. Hoewel het daarom soms niet helemaal vrijwillig voelt, weten ze heel goed dat ze zélf en vrijwillig voor Frankrijk hebben gekozen. Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. De achterblijvers in Nederland denken weleens dat onze jongeren een paar maanden vakantie komen vieren, maar daar vergissen ze zich in! Aan het eind van een traject horen we vaak van ouders dat ze groot respect hebben voor het doorzettingsvermogen en de persoonlijke kracht die hun kind in Frankrijk heeft laten zien. Geen vrijblijvendheid dus, integendeel, wij vragen veel van onze jongeren. Dat is nodig om dingen uit je verleden die je niet meer wilt, los te kunnen laten en je voor te bereiden op een nieuwe start.

Traject
De jongere wordt individueel geplaatst bij een door ons zorgvuldig gescreend Frans gastgezin. Meestal heeft het gezin een koeien- of geitenboerderij, maar een plaatsing bij een groenten- en fruitkweker, op een manege, bij een imker of in een restaurant is ook mogelijk. Wij zorgen voor een goede match tussen jongere en gastgezin. De jongere draait mee in het werk- en familieleven van het gastgezin. De gastgezinnen bieden een drugsvrije en prikkelarme woonomgeving met veel structuur te midden van de overweldigende natuur. De jongere heeft gedurende zijn of haar verblijf geen telefoon of toegang tot internet. Het contact met thuis verloopt per brieven en na enige tijd mogen ouders één keer per week bellen.

Een begeleider van Clé de Voûte komt twee keer per week op bezoek om de jongere te begeleiden en het gastgezin te coachen. In de begeleiding gaat het over wat de jongere op het moment beleeft en ervaart, over de relatie met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn en natuurlijk over de toekomst: wonen, familie, werk, school, vriendschappen, vrije tijd…

De ouder(s) of verzorger(s) van de jongere worden in Nederland begeleid door de hulpverleners die het voortraject van de jongere behandeld hebben. Terwijl de jongere in Frankrijk is, gebeurt er thuis van alles; er wordt hard gewerkt om verandering in bepaalde situaties te brengen. De jongere is dus niet de enige die aan het werk is. De begeleiders in Frankrijk en Nederland overleggen wekelijks met elkaar en informeren elkaar over wat er in Frankrijk met de jongere en thuis in het gezin gebeurt. Deze intensieve samenwerking is een belangrijke voorwaarde om de terugkeer van de jongere na het Franse traject succesvol te laten verlopen.

Als de situatie van de ouders het toelaat en als dat helpend is, komen zij tijdens het traject van hun kind een paar dagen naar Frankrijk. Daar werken we – begeleiders, ouders, jongere en eventueel zus(sen) en broer(s) – aan thema’s die voor het gezin en voor een goede en versterkte terugkeer van de jongere belangrijk zijn. De inhoud van deze gezinsdagen wordt helemaal afgestemd op de behoeften van het gezin en is dus maatwerk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.