Onderwijs

De meeste jongeren hebben een vrijstelling van school gedurende hun verblijf in Frankrijk. Wij vinden het echter belangrijk dat de jongeren tijdens hun traject de mogelijkheid krijgen om passend onderwijs te volgen, bij voorkeur in samenwerking met de school waar zij staan ingeschreven. Als een jongere onderwijs volgt en daarbij positieve leerervaringen opdoet, draagt dat immers bij aan het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen. Bij terugkeer naar Nederland is het bovendien makkelijker om school weer op te pakken.

Onderwijsbegeleiding in Frankrijk
Voor onderwijsbegeleiding werken wij op freelance basis samen met Caroline van Iterson. Zij heeft in Nederland vele jaren als bevoegd docent op een mbo-instelling gewerkt. De jongeren die van haar onderwijsbegeleiding krijgen, bezoekt zij bij hun gastgezin. Als een jongere staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling zorgt zij voor afstemming met deze school.

De onderwijsbegeleiding kan meerdere en diverse doelen hebben:

  • Voortzetting van het curriculum van de school waar de jongere staat ingeschreven zodat er geen achterstand ontstaat.
  • Inzicht krijgen in het niveau van de jongere, de vakken die hij al of niet behaald heeft en de vorm van onderwijs waaraan hij gewend is. Dit om samen met de jongere het startpunt te bepalen.
  • Inhoudelijke begeleiding op de vakken zelf. Meestal zijn dat de vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap en Maatschappij als gaat om toeleiding naar of vervolg van een mbo-opleiding.
  • Begeleiding bij het kiezen van en zoeken naar een geschikte opleiding in Nederland. Dat houdt ook in dat er eerste contacten met school worden gelegd voor kennismaking en afspraken omtrent intake.
  • Begeleiding bij het maken van toetsen, d.w.z. toetsen onder toezicht van een docent.
  • Door observatie en door een inventarisatie samen met de jongere inzicht krijgen in wat belangrijke punten voor de jongere zijn om het volgen van onderwijs tot een succes te kunnen maken. Hierbij gaat het om vragen zoals: Hoe plan en organiseer ik mijn huiswerk? Hoe ga ik om met faalangst en wat kan ik daaraan doen? Hoe zorg ik voor een rustige leeromgeving zodat ik me beter kan concentreren?

De kosten voor onderwijsbegeleiding in Frankrijk zijn niet inbegrepen in de vergoeding die Clé de Voûte met de plaatsende zorgaanbieder overeenkomt. Voor onderwijsbegeleiding brengt Caroline een aparte offerte uit. In samenwerking met de plaatsende zorgaanbieder zal zij tevens zoeken naar financieringsmogelijkheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.