Ons aanbod

Ervarend leren
In Nederland werkt een aantal grote jeugdzorgaanbieders samen in het Platform Ervarend Leren (PEL). Dit platform is de plek waar zij hun ervaringen met ervarend leren trajecten (PEL-trajecten) delen en evalueren. De jeugdzorgaanbieders van het PEL verzorgen zelf PEL-trajecten of ze kopen ze in, in Nederland of in het buitenland. Voor PEL-trajecten in Frankrijk doen zij o.a. een beroep op Clé de Voûte.

Doen, beleven en ontdekken
Ervarend leren is het vertrekpunt in ons aanbod. Bij ervarend leren draait het om doen, beleven en ontdekken; om intensieve ervaringen waarvan geleerd wordt. Het blijkt een effectief vertrekpunt te zijn voor jongeren die in hun eigen omgeving ernstig zijn vastgelopen en bij wie praten met steeds weer nieuwe hulpverleners onvoldoende heeft opgeleverd en een gepasseerd station is. Op het Franse platteland komen onze jongeren terecht in een totaal andere omgeving, ver buiten hun comfort zone. Ze worden overspoeld met nieuwe ervaringen. Vanaf het moment dat zij hierdoor aan het denken gezet worden lukt het hen om met ander gedrag te experimenteren en andere keuzes te overwegen. Stapje voor stapje – maar soms ook heel abrupt – komen er nieuwe inzichten. En er worden plannen gemaakt om iets van het leven te gaan maken.

We bieden zowel lange PEL-trajecten, als korte PEL-trajecten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.