Aanmelding

De aanmelding voor een PEL-traject bij Clé de Voûte gebeurt altijd door één van de zorgaanbieders met wie wij samenwerken. Een rechtstreekse aanmelding zonder tussenkomst van een zorgaanbieder is dus niet mogelijk. Om hulp van één van de zorgaanbieders te krijgen heb je een verwijzing (beschikking) nodig.

Mogelijke verwijzers zijn:

  • Gemeente: elke gemeente biedt toegang tot jeugdhulp, bijvoorbeeld via een sociaal (wijk)team, team jeugd of ander zorgloket. Zij kunnen je vertellen op welke wijze de aanmelding voor jeugdhulp verloopt.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Arts: huisarts, medisch specialist
  • Kinderrechter

Vaak is het ook mogelijk om een afspraak met een zorgaanbieder te maken voor een informatief gesprek. Als alle betrokkenen het erover eens zijn dat een PEL-traject in Frankrijk een goede optie is kan de zorgaanbieder helpen om de verwijzing rond te krijgen en vervolgens de aanmelding bij Clé de Voûte.

Waarom is aanmelding alleen via één van onze zorgaanbieders mogelijk? Daarvoor hebben wij drie redenen.

1. De zorgaanbieder verzorgt het voortraject
Het voortraject begint met een intakegesprek. De motivatie en de doelen van de jongere zijn belangrijke onderwerpen. De jongere en zijn ouders krijgen allerlei praktische informatie en als de jongere zover is schrijft hij een motivatiebrief aan Clé de Voûte.

2. De zorgaanbieder begeleidt de thuisblijvers van het gezin
Als een jongere eenmaal in Frankrijk is krijgen zijn of haar ouders of verzorgers en anderen uit het gezin ook begeleiding. Een hulpverlener van de plaatsende zorgaanbieder komt regelmatig op bezoek bij het gezin. Dan worden belangrijke thema’s besproken en de familie hoort hoe het met hun kind en broer of zus gaat. Er wordt dus niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland hard gewerkt. Dat is belangrijk om een succesvolle terugkeer van de jongere zo goed mogelijk voor te bereiden.

3. De zorgaanbieder verzorgt het natraject
Voor de meeste jongeren is de overgang van het Franse platteland terug naar Nederland, familie, vrienden en school of werk best pittig. Dan is het fijn als er iemand bij je in de buurt is die weet waar je vandaan komt, wat je meegemaakt hebt en wat je over jezelf geleerd hebt. Iemand die je een steuntje in de rug kan geven terwijl jij je plek in Nederland weer aan het innemen bent.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.