Wettelijk kader

SDC10372Clé de Voûte werkt uitsluitend samen met geaccrediteerde zorgaanbieders, op deze manier heeft ook de inspectie toezicht op de zorg die wij bieden. Ons aanbod is bekend bij Inspectie Jeugdzorg Nederland , zij hebben ons recent een bezoek gebracht waarin afspraken zijn gemaakt over de manier van controleren en communiceren.

Een goede samenwerking tussen de zorgaanbieder en Clé de Voûte is van het grootste belang om transparantie in de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. De zorgaanbieder is er bij plaatsing van een jongere in Frankrijk onder de zorg van Clé de Voûte,  verantwoordelijk voor dat de gegevens van Clé de Voûte worden doorgegeven aan inspectie.  Ook worden via Clé de Voûte de gegevens van de controlerende instantie in Frankrijk, de Conseil Général, aan inspectie doorgegeven. Clé de Voûte is bekend bij en erkend door deze in Frankrijk belangrijke overheidsinstantie. De Conseil Général heeft onze activiteiten goedgekeurd en ons officiële toestemming gegeven voor de opvang en begeleiding van jongeren.

De Inspectie voor de Jeugdzorg stelt aan buitenlandzorg de volgende eisen:  klik hier voor meer info.

In Frankrijk onderhouden wij naast de contacten met Conseil Général, ook contacten met: la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS),  de Franse PJJ (kinderbescherming) en de arbeidsinspectie (Inspection du Travail).  Ook is er een Franse verzekering afgesloten met een uitgebreide dekking voor de jongeren.

Naast Nederlandse wetgeving hebben wij ook te maken met Franse wetgeving. Clé de Voûte draagt zorg voor een continue communicatie met degenen die betrokken zijn bij het hulpverleningstraject in Frankrijk: Zo houden wij contact met medici in de buurt en weet de politie welke jongere er bij welk gastgezin verblijft. De gastgezinnen worden door ons uitgebreid gescreend en voorbereid. Zij zijn bij de Franse autoriteiten bekend als gastgezin en hebben een bewijs van goed gedrag overlegd.

Clé de Voûte heeft, waar nodig in samenwerking met de zorgaanbieder in Nederland, protocollen op het gebied van verblijf, veiligheid, melding inspectie en calamiteiten, hierin zijn zowel de Nederlandse wettelijke vereisten als ook de Franse wettelijke vereisten verwerkt.  Nadere informatie over de protocollen kunt u bij ons op aanvraag verkrijgen.

Indien nodig kunnen wij een kinderpsychiater en een behandelcoördinator consulteren voor individuele supervisie aan de hulpverleners die in Frankrijk met de jongeren werken.

Reacties gesloten.