Methodiek

Het aanbod van Clé de Voûte kenmerkt zich door:

  • Een time-out van gemiddeld een half jaar in een veilige, overzichtelijke omgeving om los te komen van het oude leven
  • Alleen zijn in een voor de jongere onbekende omgeving om te kunnen reflecteren op zichzelf en de eigen situatie
  • Multimodale aanpak: hulp gericht op alle leefgebieden waarop problemen zich voordoen
  • Focus op eigen verantwoordelijkheid en kracht
  • Ervaringsgericht leren
  • Cognitieve gedragstraining
  • Systemisch

DSCF6088Door  het losmaken van de jongere uit zijn vertrouwde omgeving door hem letterlijk op afstand te plaatsen , hierbij een fysieke uitdaging aan te gaan én doordat deze uitdaging buiten het normale rollenpatroon valt, moet hij  zich herbezinnen.  De ervaring is dat een jongere, eenmaal geconfronteerd met zichzelf, zijn persoon en rol in de maatschappij gaat herdefiniëren. Niet alleen in zijn zelfbewustzijn levert dit een ander beeld op; ook zijn directe omgeving zal hem anders beschouwen. Deze drastische stap is nodig om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken. De aanpak stelt de jongere in staat om zich te bezinnen op zijn situatie, zijn problemen en gedrag en om weer in contact te komen met zichzelf en vanuit hieruit nieuwe keuzes te maken.

Tijdens zijn verblijf in Frankrijk leert de jongere door te ervaren: ervarend leren. Hij wordt in een voor hem vreemde situatie gebracht om nieuwe ervaringen op te doen.  Dit met doel nieuw gedrag en vaardigheden aan te leren en een hernieuwd toekomstperspectief te realiseren. Clé de Voûte legt de nadruk op het vergroten van het inzicht van de jongere in het eigen gedrag, de onderlinge interactie en de onderliggende gedachten en emoties daarbij. De jongere brengt tijdens zijn verblijf in Frankrijk veel tijd alleen door, tijd die hij besteedt aan het schrijven in een dagboek of het schrijven van brieven aan thuis waardoor zijn zelfinzicht wordt vergroot. Bovendien proberen de begeleiders telkens de overtuigingen en waarden van de jongere te achterhalen, benoemen en veranderen. Hierbij wordt de jongere  aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en op zijn eigen kracht. Het veranderen van waarden en overtuigingen kan vergeleken worden met het veranderen van cognities zoals dat in de cognitieve gedragstherapie gebeurd.
Het probleem van de vastgelopen leefsituatie is verminderd of opgelost wanneer bereikt is dat de jongere los is van negatieve sociale bindingen, in staat is zijn leefsituatie nieuwe betekenis te geven, nieuwe keuzes te maken, nieuwe positieve contacten te leggen, een dagbesteding heeft en een nieuw toekomstperspectief.

Daarnaast wordt er in overleg met de verantwoordelijke zorgaanbieder actief gezocht naar een vorm om tot een systeemgericht werken te komen door het actief betrekken en begeleiden van ouders, het opbouwen en bestendigen van een steunend netwerk dat de jongere weet te benutten en het bieden van een uitgebreide nazorgfase.

Reacties gesloten.