Professionals

werkspullenIedere jeugdzorgaanbieder krijgt te maken met vastgelopen jongeren voor wie meer nodig is dan een aantal gesprekken met een hulpverlener of korte time-out. Vaak gaat hieraan al een lang hulpverleningstraject vooraf. Er moeten stevige of in ieder geval andere stappen worden gezet om de jongere aan te zetten tot veranderen. Het omruilen van de vertrouwde omgeving in Nederland voor het geïsoleerde, Franse platteland is zo’n  stap.

Clé de Voûte werkt uitsluitend samen met geaccrediteerde (jeugd)zorgaanbieders en niet met individuele Persoonsgebonden Budgetten. Dit betekent dat er wel geplaatst kan worden als een Persoonsgebonden Budget wordt ingezet via een geaccrediteerde (jeugd)zorgaanbieder. Geaccrediteerde (jeugd)zorgaanbieders voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet stelt aan jeugdhulpverleners, hebben een HKZ-certificaat en staan onder controle van de Inspectie voor de Jeugdzorg. Iedere provincie heeft een of meerdere erkende jeugdzorgaanbieders. Om in aanmerking te komen voor hulp van een deze aanbieders is er een geldige indicatie nodig.
Het team van de zorgaanbieder bepaalt met welke hulp de jongere (gezin) gebaat zou kunnen zijn en zet deze in.  De zorgaanbieder die voor een jongere vindt dat dit programma hem of haar zal kunnen helpen, kan contact leggen met Clé de Voûte. Het hulpverleningsprogramma van Clé de Voûte is  een onderdeel van de behandeling van de jongere die door de zorgaanbieder wordt ingezet. Op het moment dat de hulpvraag duidelijk is, de problemen zijn gedefinieerd én er motivatie is om te veranderen, stellen zorgaanbieder en de medewerker van Clé de Voûte samen met de jongere en indien mogelijk ook met de ouders/of voogd de doelen vast waaraan tijdens het verblijf in Frankrijk zal worden gewerkt. Onderwijs kan op afstand worden gevolgd, waarmee in principe geen ontheffing van de leerplicht hoeft worden aangevraagd.
Tijdens het verblijf van de jongere in Frankrijk is Clé de Voûte primair verantwoordelijk en communiceert wekelijks met de jeugdzorgaanbieder over de voortgang. Lees hier meer over methodiek en begeleiding.
Het voor-en natraject en de eventuele begeleiding van ouders tijdens het traject is ter invulling van de zorgaanbieder, echter wij kunnen hierin meedenken en samenwerken mocht dit gewenst zijn. De zorgaanbieder blijft eindverantwoordelijk voor de verwezen jongere. Bij calamiteiten zal ook de voor de betreffende jongere verantwoordelijke  zorgaanbieder op de hoogte gebracht worden. Wij streven er naar de lijn tussen Clé de Voûte en de zorgaanbieder zo kort mogelijk te houden door regelmatige en transparante communicatie.

Naast het reguliere traject biedt Clé de Voûte ook de mogelijkheid voor meer op maat gesneden (kortere) programma’s.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Reacties gesloten.