Programma’s op maat

Kortdurende trajecten en gezinsinterventies

Vorig jaar is Clé de Voûte gestart met kortdurende systeem gerichte trajecten met een gezinsinterventie bij start en afsluiting van het traject. Een kortdurend traject van zes weken biedt jongeren vanaf 15 jaar een kans om zich op een andere plek en in een andere context te bezinnen op hun doelen. Tegelijkertijd wordt er in Nederland hard gewerkt door het systeem van herkomst waarvan zij deel uitmaken. Een belangrijk doel van het kortdurend traject met gezinsinterventie is te komen tot een ontwikkeling van jongere en gezinsleden van ‘binding’ naar ‘verbinding’. Dat proces wordt niet altijd als leuk en gemakkelijk ervaren door de jongere en de gezinsleden, maar het is wel een noodzakelijke stap om grotere problemen voor te blijven. Inmiddels zijn wij met drie jongeren en hun systeem aan het werk geweest en zijn we een aantal ervaringen rijker. Zo zijn we erachter gekomen hoe belangrijk het is voor het uiteindelijke resultaat van het traject dat de gezinsleden van de jongere, voorafgaand aan het traject, volmondig ‘ja’ zeggen om actief deel te nemen aan het traject en aan de gezinsinterventie om daarmee de accelererende beweging te kunnen maken die wij met het kortdurende traject voor ogen hebben. In het verlengde hiervan hebben we tevens ervaren dat aan het begin van het traject de vraag van het gezin volstrekt helder moet zijn. Is er werkelijk behoefte en motivatie om zes weken intensief met het systeem te werken of is er meer behoefte aan een time-out? De intentie achter de afspraken over verwachtingen en inzet van de gezinsleden is een belangrijke voorwaarde voor succes. Wanneer in Nederland de doelen eenmaal duidelijk gesteld zijn door de gezinsleden, wordt in Frankrijk gestart met de gezinsinterventie . Bij de start zorgt deze gezinsinterventie voor een duidelijke patroonherkenning en voor het richting geven aan de doelen. In de afsluiting van het traject komt het gezin naar Frankrijk om hetgeen tijdens het traject gebeurd is, een plaats te geven en een overgang te maken naar de toekomst.

Briefje van één van de drie jongeren aan het gastgezin geschreven een half jaar na het korte traject: “Bonjour Laurence, Ik mis jullie heel erg! Super bedankt voor de foto’s, ik ben er heel erg blij mee. Het gaat erg goed met mij. Helaas woon ik niet op mezelf, maar heb het erg naar mijn zin bij mijn vader.”

Time-out
Naast de reguliere trajecten is het ook mogelijk om voor kortere periodes gebruik te maken van het aanbod van Clé de Voûte. Te denken valt aan een periode van een aantal weken waarbij de jongere ‘op adem komt’ en/of de tijd krijgt om onder begeleiding te werken aan een plan. Ook kan het zijn dat een jongere om een (onveilige) situatie thuis te stabiliseren er tijdelijk tussenuit moet. Meestal wordt bij kortere trajecten niet gekozen voor een Frans gezin, omdat dan teveel tijd verloren gaat met het acclimatiseren.

Samen op pad
20130307_142018Clé de Voûte biedt ouder-kind looptochten in de Morvan. Hierbij valt te denken aan jongeren en ouders waartussen de verhoudingen zijn verstoord, of die anderszins opnieuw invulling willen geven aan relatie.

Door samen een fysieke activiteit aan te gaan, ver weg van de alledaagse invloeden en activiteiten, wordt de mogelijkheid geboden om opnieuw naar de relatie te kijken, elkaar (weer) leren vertrouwen en een nieuwe start te maken.

De tochten zullen worden uitgezet op vaste routes waarbij gewerkt wordt met kaart en kompas. Dagelijks zal er contact zijn met een begeleider.

Voor wie?
Voor een ouder en kind (in de leeftijd van 14-20 jaar) die problemen ervaren in de dagelijkse omgang/relatie. De tochten starten met een gesprek waarbij zowel ouder als kind zijn of haar doel(en) bespreekt en waarbij er afspraken worden gemaakt over de onderlinge omgang en regels, een zogenaamde intentieverklaring. De tocht  eindigt met een evaluatie en een afscheid nemen van de doelen die zijn behaald.

Groepstochten
tochtClé de Voûte biedt zelf geen groepstochten, maar zoekt hierin zo nodig de samenwerking met andere partners, zoals bijvoorbeeld Tjeenz. In een aantal gevallen wordt ook gekozen voor een combinatie; waarbij jongeren bijvoorbeeld eerst een week mee gaan op tocht in groepsverband en aansluitend aan hun traject in Frankrijk beginnen. Andersom komt ook voor; de jongere werkt eerst individueel aan zijn of haar doelen om vervolgens in de groep te oefenen met de nieuwe vaardigheden.

 

Reacties gesloten.