Opzet en begeleiding

dirty-shoesClé de Voûte is een in samenwerking met  YORNEO , de zorgaanbieder van jeugdzorg in de provincie DRENTHE, opgerichte stichting.  Het bestaat uit een bestuur, drie ervaren hulpverleners: Solita Puype, Elly Nabring en Jeroen de Bruin en wordt ondersteund door Caroline van Itterson (secretariaat). De stichting is in het leven geroepen om het werk van het hulpverleningsprogramma dat in de afgelopen jaren aan jongeren in de Morvan is geboden voort te zetten. Hierbij ligt de nadruk vooral op het in stand houden van de werkzame elementen uit de methodiek die een buitenlandproject tot een succes maakt.  Uniek aan de hulpverlening van Clé de Voûte is de systemische benadering: er is niet alleen aandacht voor de jongere, maar ook voor het gezin waaruit hij of zij afkomstig is.

De jongere kan voor hulp van Clé de Voûte in Frankrijk worden verwezen door de zorgaanbieder bij wie hij of zij op dat moment hulp ontvangt.  Na verwijzing volgt een voortraject dat zoveel mogelijk begeleid wordt door de zorgaanbieder eventueel met ondersteuning van een medewerker van Clé de Voûte. In dit voortraject wordt uitgewerkt wat er met inzet van het programma van Clé de Voûte beoogd wordt, door de problemen in kaart te brengen en een behandelplan met doelen, die zoveel mogelijk van de jongere zelf afkomstig zijn, op te stellen.

De jongere wordt, nadat duidelijk is geworden dat de hulpverlening in Frankrijk een voor hem/haar helpend traject kan zijn na een zo kort mogelijke wachttijd naar Frankrijk gebracht. Bij voorkeur door de ouders, en als dit niet mogelijk is door twee begeleiders. In Frankrijk aangekomen maakt de jongere kennis met de begeleiding en het Franstalige gastgezin. Deze gezinnen zijn mensen met overwegend boerenbedrijven die op een afgelegen locatie in de Bourgogne (natuurgebied de Morvan) liggen. Na een gesprek tussen ouders, jongere en begeleiding en het opstellen van een overeenkomst die door alle partijen wordt getekend,  gaat de jongere voor een periode van gemiddeld vijf maanden bij het gastgezin wonen. Omdat het gastgezin geen Nederlands spreekt of verstaat krijgt de jongere de taalgids: “Wat en hoe in het Frans” om zich enigszins verstaanbaar te kunnen maken.

De jongere maakt deel uit van het gezinsleven en de dagelijkse structuur van dit gezin. Hij/zij helpt mee bij de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. Daarbij is de structuur eenvoudig maar duidelijk, de dagen bestaan uit: het doen van activiteiten, ontspanning, eten en slapen. De werk-en begeleidingsopdrachten zijn duidelijk en goed afgebakend. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van onderwijs, waarover hier meer.

De jongere en het gastgezin worden wekelijks begeleid door de hulpverlener in Frankrijk. In deze wekelijkse gesprekken is aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, gedrag: dat wil zeggen: stoppen met gedrag dat niet (meer) werkt en oefenen met ander gedrag en het maken van keuzes.

DE REGELS:

  • Een van de basisregels van Clé de Voûte is: DOEN WAT JE ZEGT DAT JE DOET: dit geldt niet alleen voor de jongere, maar ook voor de begeleiding.
  • Het onbegeleid gebruiken van internet en telefoon is niet toegestaan, communicatie met het thuisfront kan door middel van het schrijven van brieven. In geval van nood mag de jongere 24 uur per dag een beroep doen op zijn begeleider en wordt hij of zij door het gastgezin in staat gesteld om te bellen.
  • Het gebruik van drugs tijdens het verblijf in Frankrijk is niet toegestaan, bij twijfel kunnen er urinecontroles worden uitgevoerd.
  • Op de boerderij gelden aanvullende regels en afspraken van het gastgezin waaraan de jongere zich heeft te houden.
  • Het meenemen van drank, drugs, geld en extra voeding is niet toegestaan. Het gastgezin zorgt voor voldoende eten en drinken.
  • Het is niet toegestaan elektrische apparaten mee te nemen zoals  een MP3-speler, laptop en mobiele telefoon.
  • Post van en naar Nederland wordt via de begeleider verzonden of bezorgd.
  • De jongere en/of zijn ouders is/zijn zelf verantwoordelijk voor kleding en schoeisel.

Reacties gesloten.