Missie

Wij begeleiden jongeren die dreigen te ontsporen doordat hun gedrag herhaaldelijk conflicteert met de maatschappelijke waarden en normen. Onze inzet is dat jongeren op eigen kracht ontdekken wie zij zijn en wat zij nodig hebben om een verantwoordelijke volwassene te worden.

Van blowende bleekscheet naar blozende bikkel!

De naam:
“Clé de Voûte” is een term afkomstig uit de architectuur. Het is een uniek element dat ervoor zorgt dat de samenhang  tussen de eromheen liggende stenen in stand blijft. De steen is het dragende, verbindende element van een gewelf of een poort. Vaak is de verbinding tussen de jongere en het gezin (zijn “systeem”) afgebrokkeld of verdwenen. Doel van de hulpverlening is om deze weer te herstellen. Met andere woorden: de verbindende kracht, de Clé de Voûte van het gezin maar vooral ook van de jongere zelf terug te vinden, zodat hij of zij weer op eigen benen kan staan.

Wij baseren ons hierbij op vier pijlers: Presentie, ontheming, ervarend leren en eigen kracht

De presentietheorie:  Uitgangspunt  is het er onvoorwaardelijk zijn voor de jongere die vaak al meerdere vormen van zorg, hulpverlening en/of onderwijs heeft gehad. Dit heeft dikwijls tot gevolg dat deze jongeren worden beschouwd als sociaal overbodig. Presentie is de trouwe en competente poging bij deze jongeren te blijven. De Presentietheorie gaat er vanuit dat ieder mens een aanwezige in zijn leven nodig heeft.

Ontheming: Onze vorm van hulpverlening valt onder de onthemende projecten (Bron: Oikoten, alba.be) : deze richten zich op het losmaken van de jongere uit zijn vertrouwde omgeving door hem letterlijk op afstand te plaatsen van zijn omgeving. Ontheming is: het door een grote verandering van omgeving en het tijdelijk verbreken van de vertrouwde lijnen teweegbrengen van een nieuwe oriëntatie op en houding in de samenleving.

Ervarend leren: Jongeren kunnen zichzelf ontdekken door het opdoen van ervaringen en deze in de praktijk leren brengen. De jongere wordt door het geplaatst worden in een vreemde situatie in staat gesteld om nieuwe ervaringen op te doen. Dit heeft als doel nieuw gedrag en vaardigheden aan te leren en een hernieuwd toekomstperspectief te realiseren.

Eigen kracht: Uitgangspunt is dat de jongere verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen keuzes en zijn of haar eigen gedrag. Hiermee geconfronteerd tijdens het verblijf in Frankrijk wordt de jongere in staat gesteld op zoek te gaan naar zijn interne hulpbronnen.

Wij begeleiden de jongere bij het “doen wat werkt” :  Creativiteit, flexibiliteit en het denken buiten de “box” zijn kernwoorden die hierbij van toepassing zijn.

Toekomst:

Clé de Voûte gaat op zoek naar mogelijkheden voor het bieden van hulp aan jongeren uit België en Frankrijk, waarbij het uitdragen van het oplossingsgericht werken en het ervarend leren een belangrijke missie blijft. Daarnaast wordt binnen de wettelijke kaders naar mogelijkheden gezocht om ook jongeren van 15 jaar passende hulpverlening te bieden. Uit cijfers is gebleken, dat een percentage van het aantal jongeren dat voor intensieve hulp in aanmerking komt van allochtone afkomst is. Clé de Voûte kan deze jongeren met kennis van interculturele hulpverlening een plek bieden, rekening houdend met geloofsovertuiging en mogelijke cultuurverschillen.

Reacties gesloten.